Մեր առաքելությունը

«ՇԱՔԵ» բարեգործական հիմնադրամը հիմնադրվել է 2018թ. և նպատակ է դրել.

  •   Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված շաքարային դիաբետով երեխաներին ֆինանսական աջակցություն տրամադրել ինսուլինային պոմպերի և հարակից պարագաների ձեռքբերման համար:
  •   Բարեգործական օժանդակություն ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության մանկական ներզատաբանական ծառայություններ տրամադրող հաստատություններին դրամաշնորհների տրամադրման ձևով:

  Մինչ գիտությունը կգտնի հարցի արմատային լուծում, շաքարախտով տառապող մեր հայ մանուկների ամենօրյա կարիքները իրական են:

  Հիմնադրամը ձգտում է մանուկներին տրամադրել աջակցություն և գործիքներ, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք և հավասարակշռված կյանքով ապրելու համար ու պայքարել շաքարախտի հետ կապված բարդությունների դեմ:

Մինչ գիտությունը կգտնի հարցի արմատային լուծում,
շաքարախտով տառապող մեր հայ
մանուկների ամենօրյա կարիքները իրողություն են

Հիմնադրամի թիմը


Միքայել Ափյան

Գործադիր տնօրեն