Օգնության միջոցներ

Card image cap
Կամավորներ

Յուրաքնչյուր կամավորի օգնությունը շատ կարևոր է մեր նպատակի իրագրծման համար

Card image cap
Ծնող կամավորներ

Ծնողների օգնությունը և աջակցությունը մեր գործի հիմնական խթանն են հանդիսանում

Card image cap
IT ոլորտի կամավորներ

Տիգրան Ապրեսյան,
Արաքս Մարգարյան,
Լուսինե Փայտյան,
Մանան Համբարձումյան

Կամավորության հիմունքները`

  • Կամավորությունը հիմնված է անձնական շարժառիթների և ընտրությունների վրա:
  • Կամավորությունը պետք է հասանելի լինի բոլորի համար, անկախ սեռից, տարիքից, ազգությունից, փիլիսոփայական կամ կրոնական պատկանելությունից, ֆիզիկական, սոցիալական, նյութական վիճակից:
  • Կամավորությունը կատարվում է բարոյական եւ մարդասիրական ձևով `հարգելով մարդու արժանապատվությունը:
  • Կամավորությունը հասարակության կարիքների համար պատասխանատու գործողություն է:
  • Կամավորությունը նպաստում է նախաձեռնությանը, ստեղծագործությանը եւ պատասխանատվությանը, ինչպես նաեւ հանրային մասնակցությանը: